CAW Limburg

CAW Limburg biedt in de provincie Limburg laagdrempelige, cliëntgerichte en kwaliteitsvolle hulp, preventie en onthaal aan mensen die het moeilijk hebben als gevolg van persoonlijke, relationele of maatschappelijke problemen.

Project: Elkaar (her)Ontdekken in het Spel

 De bezoekruimte in Genk helpt ouders en kinderen om de omgangsregeling na een scheiding uitvoerbaar te maken en de onderlinge communicatie te verbeteren. Samen buiten spelen in de tuin moet het voor alle betrokkenen - kinderen, ouders, grootouders - mogelijk maken om elkaar te herontdekken.

Organisatie
CAW Limburg
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 30 01 50
CAW Limburg