Akindo

Akindo richt vakanties in voor kinderen, jongeren en gezinnen vanuit de overtuiging dat een zinvolle vrijetijdsbesteding een waardevolle bijdrage levert aan hun persoonlijke ontwikkeling. Sinds 1998 vinden er eveneens jongerenkampen plaats. Akindo richt zich vooral tot mensen uit sociaal kwetsbare milieus en begeleidingshuizen uit Vlaanderen. Akindo werkt samen met de sociale diensten van OCMW's, Comité's Bijzondere Jeugdzorg, dagcentra, residentiële- en thuisbegeleidingsdiensten.

Project: Akindo-n-out: maatschappelijk kwetsbare jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aanbieden

Op een terrein van 4,5 ha, met daarop een vakantiehuis, groentetuin, dierenpark, recreatievelden en bos, biedt Akindo rust aan jongeren tussen 13 en 18 jaar uit maatschappelijk kwetsbare situaties. De jongeren kunnen onder begeleiding helpen bij het onderhoud, innovaties en zorg voor plant en dier. Financiële middelen worden aangewend voor de globale werking en ondersteuning van het project.

Organisatie
Akindo
Locatie
3920 Lommel
Telefoon
+32 11 54 48 87
Akindo