Art 27

Art 27 werkt aan de verspreiding van het 27ste artikel van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Iedereen heeft het recht om te genieten van Kunst en Cultuur'. Een van de doelstellingen van de organisatie is om mensen die minder gemakkelijk met kunst en cultuur in aanraking komen, namelijk mensen van allochtone origine, meer te betrekken door middel van kunsteducatie en taalactivering. 

Project: Het voorleescollege 


Het voorleescollege wil kansarme kinderen (en hun ouders) laten kennismaken met het plezier van (voor)lezen. Via een intense opleiding (op kindermaat) en het doorlopen van stages behalen kinderen een ‘graduaat' in voorlezen. Art 27 wil extra financiële middelen gebruiken om educatief materiaal aan te kopen en woordenboekjes te laten drukken.

Organisatie
Art 27
Locatie
3500 Hasselt
Telefoon
+32 473 91 84 48
Art 27
import_blog
/blog/art-27/