Auxilia

Medewerkers van de vrijwilligersorganisatie Auxilia geven 1 à 2 uur per week les aan schoolgaande kinderen, jongeren en volwassenen die een leerdoel beogen, maar over beperkte kansen beschikken en nergens anders terechtkunnen om hun doel te bereiken. Auxilia komt via sociale diensten, hulpverleningsorganisaties en scholen in contact met kandidaat-leerlingen. De organisatie werkt met regionale vrijwilligerskernen in heel Vlaanderen.

Project: Auxilia uitbouwen in Limburg

Auxilia wil de regio Limburg duidelijker op de kaart zetten door zijn werking uit te breiden over de hele provincie. Hiertoe heeft men nood aan promotiemateriaal om de organisatie bekender te maken en vrijwilligers aan te trekken. Verder is er nood aan didactisch en ander werkingsmateriaal.

Organisatie
Auxilia
Locatie
2000 Antwerpen
Telefoon
+32 11 25 47 79
Auxilia