Bethanië

Bethanië is een internaat, semi-internaat en observatiecentrum voor kinderen en jongeren van 3 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen. 

Project: Van studeren kan je leren 
Kinderen die de overstap maken of gemaakt hebben van de jongste leeftijdsgroep naar het lager onderwijs moeten optimaal kansen krijgen om een positieve start te maken in het leren lezen en rekenen, o.a. door gebruik te maken van multimedia én het vergroten van de betrokkenheid van de ouders. Financiële ondersteuning is nodig voor het aankopen van tablets, Tutorleesboekjes, de inrichting van de studieruimte, enz.

Organisatie
Bethanië
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 32 95 55
Bethanië