CKG De Stap

CKG De Stap is een centrum dat hulp biedt aan gezinnen met kinderen waar het opvoedingsgebeuren dreigt vast te lopen of vastgelopen is. Door een divers aanbod van begeleiding, opvang en training biedt CKG De Stap hulp aan ouders en kinderen (0 tot 12 jaar) om hen terug sterker te maken en voldoende draagkracht te geven.

Project: Taalstimulering als deel van de opvoeding

Om beter in te spelen op de noden inzake taalproblemen wil De Stap leeshoeken inrichten voor drie modules (Tuimel, Leefgroep en STOP 4-7). De kinderen worden hier geholpen, gestimuleerd en geïnspireerd om op een speelse manier met taal bezig te zijn. Financiële steun is nodig voor de aankoop van werkingsmateriaal.

Organisatie
CKG De Stap
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 65 70 10
CKG De Stap