CMGJ

CMGJ is het Limburgs steunpunt voor maatschappelijke kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren. CMGJ biedt vorming en ondersteuning aan alle organisaties, diensten en overheden in Limburg die met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren werken.

Project: Geen limieten, wel genieten ... samen over de grenzen

Dit project is tweeledig. Enerzijds zet het in op het versterken van pedagogische en organisatorische vaardigheden in de aanloop naar een speeldag die de kwetsbare jongeren zelf ontwikkelen. Daarnaast worden spelende ontmoetingen ingericht tussen kwetsbare kinderen, buiten de muren van hun woonwijk, ter verbreding van hun leefwereld. Financiële middelen zijn nodig voor o.a. accommodatie, ondersteunend materiaal, catering en promotie.

Organisatie
CMGJ
Locatie
3600 Genk
Telefoon
+32 89 84 50 04
CMGJ
import_blog
/blog/cmgj/