Projecten

Exact 721 projecten. Dat is het aantal projecten dat Fonds Een Hart voor Limburg sinds 2004 op zijn quota heeft staan. Goed voor een totaalbedrag van 4.069.393 miljoen euro. Indrukwekkend! 

Ondersteuningsprojecten:

  • TALim (Talenten Academie Limburg) waarvan we stichtend lid zijn; zal voor 2024 opnieuw een financiële steun van 30.000€ krijgen van Een Hart voor Limburg voor de verdere uitbouw van hun werking. 
  • EDU-Sherpa: Universiteit Hasselt heeft het project EDU-Sherpa project ingediend bij Vlaams minister voor Armoedebestrijding Benjamin Dalle. Die maakt 150.000 euro vrij om de komende twee jaar aan de doorstroom van jongeren in kansarmoede aan het hoger onderwijs te werken. EHvL is 1 van de 19 bondgenoten in dit project.

Incubatorprojecten: momenteel lopen er geen incubatorprojecten. 

Absolutely Free Festival vzw

Absolutely Free Festival versterkt sociale cohesie en biedt kansen tot persoonlijke ontplooiing.

Lees verder

Akindo vzw

Akindo'n-out

Lees verder

Arktos Vormingscentrum Limburg

Trainingsatelier weerbaarheid voor kinderen

Lees verder

Art 27 vzw

A road to somewhere, een kunstzomer voor de kinderen van Opvangcentrum De Bark in Heusden-Zolder. (We kozen voor een Engelstalige titel om het universele karakter van de bewoners te benadrukken)

Lees verder

Auxilia

Ondersteund door sociale media bouwt Auxilia (een vrijwilligersorganisatie die onderwijs geeft aan jongeren met beperkte middelen) de werking verder uit tot een (h)echte community van vrijwilligers, leerlingen en partners.

Lees verder

Bethanië vzw

Zet een stap en trap…

Lees verder

BSBOGO De Bloesem

Snoezelruimte voor kinderen met mentale beperking en autisme

Lees verder

Buso De Richter

De snoezelruimte: een plaats om tot rust te komen.

Lees verder

BUSO Sint Elisabeth

Fun-Athlon 2016 (5de editie)

Lees verder

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen

Uitbreiding spel- en specifiek test- en onderzoeksmateriaal voor het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antenne Limburg

Lees verder

Daidalos vzw

JOPLim TV

Lees verder

De Egeltjes

Oudercrèche De Egeltjes: ouders zijn thuis in de opvang. Dit is de basis om samen op te voeden. Het iseen plek waar ouders al eens blijven hangen, meehelpen, vragen stellen, samen zoeken en leuke activiteiten doen met andere ouders.

Lees verder

De regenbOog vzw

All inclusive picknickplaats

Lees verder

De Wiekslag vzw

De kip als bindmiddel

Lees verder

Dienstencentrum Sint-Gerardus

Uitbouw doe- leer en ervaringstuin voor kinderen en jongeren met een zware motorische beperking

Lees verder