In 2016 financiert Een Hart voor Limburg 44 projecten, goed voor een totaalbedrag van 224.860 euro. Deze Limburgse projecten zetten zich in om kwetsbare kinderen en jongeren  betere ontwikkelings- en participatiekansen te bieden.  In mei 2016 doen we een nieuwe projectoproep, voor mensen die steun willen aanvragen voor het jaar 2017. Maakt u graag kennis met de werking van Een Hart voor Limburg in 2016? Volg dan mee op deze site!

 


Absolutely Free Festival versterkt sociale cohesie en biedt kansen tot persoonlijke ontplooiing.

MEER INFO

Akindo'n-out

MEER INFO

Trainingsatelier weerbaarheid voor kinderen

MEER INFO

A road to somewhere, een kunstzomer voor de kinderen van Opvangcentrum De Bark in Heusden-Zolder. (We kozen voor een Engelstalige titel om het universele karakter van de bewoners te benadrukken)

MEER INFO

Ondersteund door sociale media bouwt Auxilia (een vrijwilligersorganisatie die onderwijs geeft aan jongeren met beperkte middelen) de werking verder uit tot een (h)echte community van vrijwilligers, leerlingen en partners.

MEER INFO

Zet een stap en trap…

MEER INFO

Snoezelruimte voor kinderen met mentale beperking en autisme

MEER INFO

De snoezelruimte: een plaats om tot rust te komen.

MEER INFO

Fun-Athlon 2016 (5de editie)

MEER INFO

Uitbreiding spel- en specifiek test- en onderzoeksmateriaal voor het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) Antenne Limburg

MEER INFO

Oudercrèche De Egeltjes: ouders zijn thuis in de opvang. Dit is de basis om samen op te voeden. Het iseen plek waar ouders al eens blijven hangen, meehelpen, vragen stellen, samen zoeken en leuke activiteiten doen met andere ouders.

MEER INFO

All inclusive picknickplaats

MEER INFO

De kip als bindmiddel

MEER INFO

Uitbouw doe- leer en ervaringstuin voor kinderen en jongeren met een zware motorische beperking

MEER INFO

Interactieve muziekruimte

MEER INFO

“Summerkind” een minifestival voor en door kinderen

MEER INFO

Educatieve ondersteuning (o.a. huiswerkbegeleiding, bijles en examenvoorbereiding) bieden aan kinderen en jongeren in basis en secundair onderwijs vooral uit het kansarme milieu, Turkse, Marokkaanse en andere etnische minderheden om hun achterstand te helpen inhalen.

MEER INFO

KRISPIE, ateliers waar kinderen creatief, speels en inspirerend hun vrijetijd beleven in Kermt

MEER INFO

Ondersteunend materiaal voor initatie-trainingen G-Karate

MEER INFO

Het steger geeft op een creatieve wijze vorm aan de vermaatschappelijking van de zorg.

MEER INFO

Theater in KDV Familia vzw

MEER INFO

Kookatelier voor kinderen met een handicap

MEER INFO

Uitbreiding Ukelila in Meulenberg en Eisden

MEER INFO

Klankenbad: er zit muziek in Campus O3

MEER INFO

Een huiswerkklas in het opvangcentrum: Leren Thuis Leren (op de digitale snelweg)

MEER INFO

SCHOOL&ZIEKZIJN LIMBURG Vroeger School in en na Ziekenhuis, gestart in november 2004, en in 2008 hebben de vijf Vlaamse provincies samen de naam SCHOOL&ZIEKZIJN ingevoerd

MEER INFO

Hulpmiddelen voor iedereen

MEER INFO

Buddy bij de Wieg - Limburg (ECK Amerijtje ism PXL Hogeschool)

MEER INFO

Kinderopvangcheques

MEER INFO

Spelend leren met de peuterspelkoffers in onze Peuternestjes

MEER INFO

Twee extra mobiele snoezelunits (Vecta Deluxe) voor 't Trapke

MEER INFO

Achter de muur, werken aan gelijke kansen (ADM)

MEER INFO

Online kansen van kwetsbare kinderen in de derde graad maximaliseren: een toolkit voor leerlingen, ouders en leerkrachten

MEER INFO

VIBO: Vrijetijdsinvulling het Buitengewoon Onderwijs.

MEER INFO

OpBoksen - Preventie & Sensibilisering Handhygiëne

MEER INFO

Iedere jongere heeft recht op een (betaalbare) vakantie.

MEER INFO