Absolutely Free Festival vzw

Het Absolutely Free Festival wil jongeren uit problematische opvoedingssituaties en/of kansarmoede laten proeven van het festivalleven waarbij ze actief participeren aan het totale festivalgebeuren zoals de opbouw, de afbraak en het de werking tijdens het festival zelf.

Organisatie
Absolutely Free Festival vzw
Absolutely Free Festival vzw