Arktos Vormingscentrum Limburg

Arktos Limburg zal in 2016 starten met de organisatie van weerbaarheidstrainingen voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Via io deze leeftijd aangepaste methodieken komen ook zij tot reflectie en zetten ze stappen op het vlak van weerbaarheid en omgaan met moeilijkere situaties. De 4 trainingsateliers zullen georganiseerd worden op diverse locaties in de hele provincie; het netwerk van het kind wordt betrokken bij de aanmelding maar ook opvolging na het trainingsatelier.

Organisatie
Arktos Vormingscentrum Limburg
Arktos Vormingscentrum Limburg