Auxilia

Auxilia krijgt de aanvragen via sociale diensten, hulpverleningsorganisaties en scholen, vult daarbij een leemte in de hulpverlening in doordat de huiswerkbegeleiding 1) aan huis gebeurt, 2) een-op-een is 3) niet gebonden is aan een afgemeten tijd. Dit versterkt de zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden van zowel de betrokken leerling als het gezin. Met dit project werven we meer vrijwilligers, werken we intenser samen met partners, en betrekken leerlingen nog meer bij de werking.

Organisatie
Auxilia
Auxilia