Bethanië vzw

De doelstelling is om onze populatie (kwetsbare MPI meisjes van 14-18 jaar, vaak uit en multi-probleem gezin met beperkte financiële middelen) uit hun comfortzone, leefgroep Uitkijk, te halen en een stap in het onbekende te laten zetten. M.a.w. een gesloten deur intrappen. Aansluitend op een intensief selectieprogramma, wordt er een eerste stap gezet naar een organistatie/vereniging buiten Bethanië. Deze setting kan van muzikale, artistieke, sportieve, humanitaire of recreatieve oorsprong zijn.

Organisatie
Bethanië vzw
Bethanië vzw