Daidalos vzw

JOPLim TV biedt de mogelijkheid aan kinderen, jongeren, ouders en medewerkers van de Limburgse Jeugdzorg om via film en reportages hun stem te laten horen, elkaars leefwereld beter te begrijpen, naar andere stemmen te lusiteren/kijken, … Kortom, reportages waar participatie steeds de centrale gedachte is.
Via deze duurzame, creatieve en vooral laagdremplige manier wil JOPLim TV participatie in al zijn vormen dichter bij de mensen brenge, zelfs tot in hun huiskamer!

Organisatie
Daidalos vzw
Daidalos vzw