Dienstencentrum Sint-Gerardus

Op onze Campus Hasselt willen we de bestaande groenomgeving uitbouwen tot een ervaringstuin waar we kunnen inspelen op het prikkelen van de zintuigen om alszo een leer- en ontdekkingsproces op gang te brengen. Ervaren en zorgen voor krijgt hier de nodige aandacht. Tevens biedt het een mogelijkheid om de kinderen- en jongeren te stimuleren tot het invullen van een zinvolle vrijetijdsbesteding en biedt het trainingsmogelijkheden tot het verwerven van meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Organisatie
Dienstencentrum Sint-Gerardus
Dienstencentrum Sint-Gerardus