G karate Limburg

Aankoop van ondersteunend materiaal voor het organiseren van initiatie-trainingen G-Karate. Het doel van deze initiatie-trainingen is de sociale integratie van kinderen met & zonder een beperking via sport te stimuleren, op langere termijn.
Het organiseren van de initiatie-trainingen omhelst 2 aspecten, om het succes op langere termijn te borgen, nl. het opleiden van G-trainers en vrijwilligers/buddy's en het organiseren van de inintatie-trainingen via 2 bestaande Limburgse karate-clubs.

Organisatie
G karate Limburg
G karate Limburg