Kazou Limburg

Kazourama, een werkgroep van vrijwilligers binnen Kazou Limburg, organiseert in enkele Limburgse asielcentra spelnamiddagen en speelvakanties voor de kinderen die er verblijven. Hierbij betrekken ze ook de ouders en soms ook verenigingen in de buurt. De ervaringen die ze hierbij opdoen nemen ze mee terug na Kazou om daar andere vrijwilligers of geïnteresseerden aan de hand van vorming kennis te laten maken met deze doelgroep.

Organisatie
Kazou Limburg
Kazou Limburg