O.C. Sint-Ferdinand vzw

Via het werken met en rond paarden de sociale vaardigheden en integratie van onze jongeren bevorderen. Gasten, opvoeders, ouders, oud-leerlingen, vrijwilligers, sympathisanten samen brengen in functie van het organisateren en effectief uitvoeren van paardenkampen.
De kracht van de paarden heeft een postieve invloed op de ontwinkkeling van onze doelgroep. Het zelfvertrouwen, het vermogen om over zichzelf te reflecteren en zichzelf te beheersen wordt vergroot. Een 11 op 10 voor belevingswaarde!

Organisatie
O.C. Sint-Ferdinand vzw
O.C. Sint-Ferdinand vzw