Stad Genk

Onderzoek toont aan dat kinderopvang van goede kwaliteit en exponentieel ontwikkelingsvoordeel inhoudt voor kansame kinderen. Daarom willen Stad Genk, Campus O3 en alle opvanginitiatieven voor deze doelgroep de drempels tot de kinderopvang reduceren. De meest maatschappelijk kwetsbare gezinnen die nog geen gebruik maken van kinderopvang ontvangen kinderopvangcheques waarmee ze gratis en met de nodige begeleiding kenniskunnen maken en vertrouwd kunnen geraken met de vergunde opvang in Genk.

Organisatie
Stad Genk
Stad Genk