Studio Globo

De leermethode 'Achter de muur' (ADM) werkt preventief en bewustmakend rond gelijke kansen. Dit project wil leerkrachten en studenten van de lerarenopleiding sterker maken om in totaalpakket van vorming, een lessenpakket en een inleefatelier, geeft scholen hiertoe de nodige handvaten.
Mede met de steun van EHVL willen we een attractieve leerruimte realiseren voor de centrale impuls van het leertraject ADM.

Organisatie
Studio Globo
Studio Globo