VZW Incordee

Opboksen is een provinciaal project dat kinderen en jongeren uit kansengroepen wil bereiken en ondersteunen om henvia bokstrainingen zowel sportieve als maatschappelijke waarden bij te brengen. Naast het  sporttechnische aspect zijn respect, discipline, doorzettingsvermogen en communicatie belangrijke waarden binnen het OpBoksen. Naar aanleding van de recente TBC besmettingen en verplichte screenings is er nood aan extra gezondheidspreventie/remediëring en aangepaste boksmateriaal.

Organisatie
VZW Incordee
VZW Incordee