BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth is een school gericht op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

Project: Fun-athlon verenigt jongeren en samenleving

Wat zes jaar geleden startte als een soort experiment is vandaag uitgegroeid tot één groot sportief festival met veel blije gezichten. “Drie waarden zijn belangrijk, namelijk het aanbieden van gekende en minder gekende sporten, het aanmoedigen van de overgang van schoolsport naar clubsport en het bevorderen van de integratie van onze leerlingen”, zegt projectverantwoordelijke Linda Brusselaers. De school vindt het belangrijk om jongeren, met en zonder beperking, en de samenleving, in de brede zin van het woord, met elkaar in contact te brengen.

Organisatie
BuSO Sint-Elisabeth
BuSO SINT-ELISABETH