KIDS vzw biedt onderwijs, residentiële en ambulante zorg aan doven en slechthorenden, personen met een autismespectrumstoornis en/of een spraaktaalstoornis.

 

KIDS gaat met jongeren tussen 15 en 18 jaar en hun ouders voor een outdoorbeleving de natuur in. “Via back to basics komen we snel tot de kern van ons bestaan, om de band tussen de jongere en ouder te versterken. Dit vanuit het geloof in eigen kracht, de steun van de ander en de durf om aan jezelf te werken.  Doorzettingsvermogen is nodig om vol te kunnen houden, met een constructieve zelfkritiek om uit mislukkingen en successen te leren en daarbij te genieten van de ervaringen die outdoortherapie kan bieden. De tips die zij via dit project leren kennen, kunnen zij daarna gebruiken in het dagelijkse leven", verduidelijkt Manuel Stegen.

Projecten die we steunen

Ga terug naar overzicht