Koninklijke Sporting Hasselt is een voetbalvereniging met een jeugdafdeling. De vereniging is toegankelijk voor iedereen. Met projecten wil Sporting Hasselt ook kinderen en jongeren uit kansarme buurten de stap naar het verenigingsleven doen zetten. Sport is de hefboom, voetbal het instrument.

 

Street Heroes Hasselt meets Multimove!

Street Heroes Hasselt engageert zich sinds enkel jaren om kansarme kinderen en jongeren warm te maken voor sport en ze nadien door te laten stromen naar reguliere sportverenigingen. Met de speelkoffer Multimove trekt de vereniging naar de wijken. In de koffer zit allerlei didactisch materiaal om  (behalve voetbal) verschillende sporten te leren kennen. “We willen drempelverlagend werken en de jongeren een aangepast aanbod aan sporten in de leefomgeving zelf bieden”, aldus jeugdverantwoordelijke Erik Conings. Het doel is dat de jongeren daarna de stap naar een sportclub zetten.

Ga terug naar overzicht