Molenberg vzw is een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning en biedt zorg, opvang en begeleiding aan jonge kinderen en hun ouders. Het CKG ondersteunt ouders die op een probleem in de opvoeding botsen wat ze niet op korte termijn kunnen oplossen.

 

Eerste stappen

Molenberg pakt uit met een ontmoetingsgroep. Baby's en peuters uit kansarme gezinnen leren er omgaan met leeftijdsgenootjes. “Via activiteiten, zoals knutselen en speelmomenten worden motorische, sociaal-emotionele, cognitieve en taalvaardigheden gestimuleerd”, weet directeur Rudi Gerrits. Het gaat om vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de kleuterklas. Zo wordt een achterstand beperkt of voorkomen. Voor ouders is het een moment van ontmoeting en ervaringen uitwisselen op vlak van opvoeding en andere thema’s.

Ga terug naar overzicht