Muziek voor Ieder Kind vzw wil door middel van muziek kinderen samenbrengen. De vzw richt zich op de integratie en ontplooiing van maatschappelijk kwetsbare kinderen. Hiervoor werken verschillende actoren uit het onderwijs, de muziekwereld en opbouwwerk samen.

 

Samen musiceren met Ukelila

Ukelila is een onderwijsproject waarbij ongeveer 350 kinderen in groep muziek leren maken. De kinderen krijgen de instrumenten in bruikleen. Uit onderzoek blijkt dat het bespelen van een instrument de ontwikkeling en motoriek bevordert. Kinderen leren samenwerken en elkaar te waarderen. “Ukelila verhoogt bovendien het zelfvertrouwen, het gevoel van eigenwaarde en het scherpt de concentratie en verantwoordelijkheidszin aan, en levert zo een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak”, zegt  coördinator Katalin Blancquaert.

Ga terug naar overzicht