Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn zet zich in voor mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij. Ze biedt (psycho)sociale, financiële, juridische en administratieve hulp. Kinderen in kansarmoede vormen een bijzonder aandachtspunt van het OCMW.

 

OKER-team Hechtel-Eksel: Ouders, Kinderen En hun Rechten

De cijfers van de kinderbarometer van de Vlaamse Overheid en van de kinderarmoedeindex tonen aan dat het kinderarmoederisico in de gemeente groot is. Groter dan in de buurgemeenten. Daarom start het OCMW met een OKER-team. Onder coördinatie van het OCMW bezoeken onze OKER-vrijwilligers de eenoudergezinnen en informeren hen over hun rechten en sociale voordelen. De informatie wordt gebundeld in een infobrochure. “Ons OKER-team begeleidt niet enkel eenoudergezinnen in kansarmoede, ze werkt ook als signaalfunctie inzake kinderarmoede naar de lokale overheid”, stelt Rachel Neven, diensthoofd sociale dienst. 

Ga terug naar overzicht