• PALLIATIEVE LIMBURGSE ONDERSTEUNINGSEQUIPE - LISTEL VZW

Pallion is een gespecialiseerde dienst voor hulpverlening in de palliatieve thuiszorg en in thuisvervangende milieus. Ze steunen mensen  met een zorgnood, hun familie en naaste omgeving en adviseren huisartsen, verpleegkundigen en andere betrokken zorgverleners. Dat gebeurt via hun  kennis en deskundigheid in 4 belangrijke domeinen: psycho-emotionele begeleiding, optimalisatie van pijn – en symptoomcontrole, ondersteuning op sociaal vlak en stilstaan bij vragen over zingeving en spiritualiteit.

 

Pallion wil kinderen en jongeren in een palliatieve zorgsituatie extra ondersteunen. De vzw stelt een aantal werkvormen ter beschikking waarmee hulpverleners, ouders, kinderen en jongeren zelf aan de slag kunnen. Denk hierbij aan voorleesboekjes, cd’s, bordspelen, troostkaartjes, enzovoort. Dit aanbod wordt verder verruimd. “Daarnaast wenst Pallion ontmoetingsmomenten te organiseren waar kinderen en jongeren mekaar kunnen ontmoeten in de loop van het ziekteproces van hun ziek familielid ”, verduidelijkt Linda Symons, deskunidge palliatieve zorg/verpleegkundige bij Pallion.

Ga terug naar overzicht