Buurt- en opbouwwerkers van Rimo Limburg ondersteunen bewoners in gemeenten, wijken en buurten bij de aanpak van problemen of het realiseren van wensen in de leefomgeving. De opbouwwerkers staan rechtstreeks in contact met de bewoners, scholen en verenigingen in de buurt.

 

Op Wielekes in Tongeren

Rimo Limburg start in Tongeren een project om kinderen tussen 2,5 en 12 jaar te leren fietsen. Het Huis van het Kind in Tongeren biedt de fietsen in bruikleen aan. De jeugddienst neemt telkens verschillende maten van fietsen mee de wijk in waar ze mobiele speelpleinwerking doen. Ouders kunnen fietsjes ruilen tegen een groter exemplaar. “Gezinnen waar het financieel moeilijk is, krijgen zo extra kansen. Kunnen fietsen vergroot immers de mobiliteit en deelname aan activiteiten in het maatschappelijk leven”, zegt projectleider Katrien Franssens.

Ga terug naar overzicht