Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring vzw

De Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring wil gezinnen samenbrengen door middel van verschillende culturele activiteiten.

Wij spelen met TAAL!

Dat een beperkte kennis van het Nederlands een negatieve invloed heeft op zowel het welbevinden van kinderen als hun ouders, staat buiten kijf.

Een taalachterstand zorgt, naast een lage betrokkenheid in school, ook voor een sociaal isolement. Ondanks het feit dat de scholen en vrijetijdorganisaties hieraan proberen tegemoet te komen, lijkt het toch nog moeilijk voor deze kinderen en ouders om bij te benen.

De Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring gaat om die reden ‘Spelen met TAAL’. Zij doen dat door allerlei activiteiten, zoals voorlezen, een theatervoorstelling bijwonen, poppenkast spelen, knutselen, koken,… aan te bieden aan kinderen tussen 4 en 8 jaar. 

Ze bieden een totaal concept gericht naar de familiale context waardoor een aantal vaardigheden aangeleerd worden en er informatie wordt aangereikt aan zowel kinderen als hun ouders.

Steun door ehvl
€5.500
Organisatie
Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring vzw
Belgische-Turkse Cultuur en Vriendenkring 2019