• Brede School De Terrilling vzw

Beringen-Mijn kiest kunst

 

Brede School Terrilling wilt kinderen tussen 2,5 en 12 jaar uit de omgeving Beringen-Mijn die weinig of geen gebruik maken van het huidige vrijetijdsaanbod een alternatief aanbod van vrijetijdsactiviteiten aanbieden. Deze kinderen zijn niet bekend met het reguliere aanbod, kennen de organisatoren niet of andere deelnemers en staan er daarom wantrouwig tegenover. Daarenboven vormt het financiële luik natuurlijk ook een drempel, alsook de mobiele beperking. 

 

Brede school De Terrilling in Beringen-Mijn speelt hierop in door aan alle kinderen uit de buurt de kans te geven om hun brede ontwikkeling te stimuleren door kennis te maken met verschillende kunstdisciplines en zich vervolgens in een bepaalde kunstdiscipline te verdiepen. Deze naschoolse activiteiten versterken het netwerken tussen scholen, organisaties, ouders, verenigingen, buurtbewoners en vrijwilligers doordat een samenwerking gestimuleerd wordt. Hierdoor vormen ze een brug naar reguliere naschoolse activiteiten, wat op lange termijn de bedoeling is.

 

Door participatie aan naschoolse activiteiten ontdekken de kinderen nieuwe talenten, ontwikkelen ze schoolse en niet-schoolse vaardigheden en versterken ze hun zelfbeeld. Door middel van kunst leren ze zich uitdrukken, kijken ze op een andere manier naar zichzelf en kunnen ze trots zijn op hun creaties en verwezenlijkingen. Tegelijkertijd verbreed hun sociaal netwerk, doordat ze tijd doorbrengen samen met andere kinderen uit de buurt, die ze anders niet tegenkomen.

 

Steun EHvL : 7.500 euro

Ga terug naar overzicht