BuSO Sint-Elisabeth

BuSO Sint-Elisabeth richt zich als school op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Van een individuele begeleiding tot flexibele leertrajecten, elke jongere krijgt er buitengewone kansen.

Project: Tring tring, ik fiets mee

BuSO Sint-Elisabeth is een school die zich richt op jongeren met een verstandelijke beperking, een emotionele of gedragsstoornis en jongeren met een autismespectrumstoornis. Deze leerlingen zijn vaak niet in staat om zelfstandig te fietsen, waardoor ze zich niet betrokken voelen bij de groep, hetgeen een negatief effect heeft op hun zelfbeeld.  

Om hen mee te betrekken in het groepsgebeuren, maar ook vooral om hen mee te laten genieten van het samen fietsen, gaat de school elektrische tandems aankopen. Op die manier kunnen ook de leerlingen die niet zelfstandig kunnen fietsen op een veilige en comfortabele manier deelnemen. Daarenboven zorgt dit ervoor dat ze meer zelfvertrouwen ontwikkelen.

Steun door ehvl
€5.500
Organisatie
BuSO Sint-Elisabeth
BuSO Sint-Elisabeth 2019