De regenbOog vzw

De regenbOog vzw organiseert het hele jaar door, maar vooral tijdens de schoolvakanties, speelpleinactiviteiten en opvang voor kinderen en jongeren met een beperking.

Project: De sensotheek schept ruimte voor het beleven van al je zintuigen

Kinderen met een handicap hebben vaak minder kansen om leuke dingen te beleven dan hun leeftijdsgenoten zonder handicap. Het aanbod is beperkt en ze hebben extra ondersteuning nodig. Deze ondersteuning beperkt zich soms tot zorg waardoor er weinig tijd voor plezier overblijft. Voor deze kinderen is de wereld wat moeilijker te vatten. Er komt veel informatie op hen af waar ze niet zo goed op kunnen reageren. Hierdoor bestaat de kans dat ze agressief, druk of angstig worden, of zich juist terugtrekken en depressief worden. Juist omdat het voor hen zo moeilijk is om goed in contact te komen met hun leefomgeving is het aanbieden van gerichte activiteiten zo belangrijk. 

De sensotheek is met haar verbazingwekkende technologie een ruimte waar kinderen met een beperking een bijzondere sensorische ervaring kunnen beleven. Muziek en dans spelen hierin een centrale rol. De interactieve filmprojecties versterken de zintuiglijke beleving.

Dankzij de Sensotheek worden de zintuiglijke ervaringen immers naar een nieuw niveau gebracht. Grenzen worden verlegd en er wordt geëxperimenteerd met hoog technologisch materiaal in combinatie met klassieke muziekinstrumenten. De aanpak is geschikt voor kinderen die prikkelgevoelig zijn, prikkels zoeken, prikkels vermijden of ongevoelig zijn voor prikkels. Er wordt een methodiek ontwikkeld waarbij de sensomotorische ontwikkeling van kinderen gestimuleerd wordt  om zo hun contactvaardigheden te verhogen. De kinderen leren omgaan met specifieke prikkels in een gecontroleerde context waardoor ze de kans krijgen te ontspannen.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
De regenbOog vzw
De regenbOog 2019