De Wiekslag vzw

De Wiekslag vzw is een organisatie binnen de bijzondere jeugdzorg. De Wiekslag vzw helpt minderjarigen en hun familie om veilig en goed samen te leven. Daarvoor werken ze altijd samen met de mensen die voor het gezin belangrijk zijn (ouders, broers, zussen, leerkrachten,...). De Wiekslag vzw biedt residentiële en semi-residentiële leefvormen aan, een dagcentrum, begeleid zelfstandig wonen en thuisbegeleiding.

Project: Ieder kind kan en mag leren zwemmen

Vaak merken we dat kinderen binnen de bijzondere jeugdzorg niet kunnen zwemmen. Dit zorgt ervoor dat deze kinderen tijdens de zwemlessen op school niet goed mee kunnen en vallen ze ook uit de boot bij de zwemfeestjes van vriendjes. De redenen hiervoor zijn divers (financieel, belang wordt onderschat, vervoer, etc.). 

Omdat deze kinderen zich uitgesloten gaan voelen gaat men alle kinderen binnen de Wiekslag gratis een 10-delig zwemlessenpakket aanbieden. Doordat de zwemlessen in groep plaatsvinden, ontmoeten ouders elkaar en worden ze nauw betrokken van bij de start (inschrijving), tijdens (uitnodigen tijdens de lessen en kinderen helpen aan- en uitkleden) en bij het organiseren van het diplomafeest. Op deze manier werken we aan de participatie van kinderen en ouders met een positief effect op het netwerk van het gezin. 

Door het aanleren van een vaardigheid die eerst onmogelijk leek wordt het zelfvertrouwen van de kinderen vergroot. Door het aanleren van een complexe vaardigheid als zwemmen kan het zelfvertrouwen van het kind alleen maar groeien en tevens meer mogelijkheden bieden op integratie in de maatschappij. Daarenboven ontdekken een aantal kinderen misschien wel een sport die een passie wordt.

Steun door ehvl
€2.350
Organisatie
De Wiekslag vzw
De Wiekslag 2019