Dienst Ambulante Begeleiding

Dienst Ambulante Begeleiding is een thuisbegeleidingsdienst voor gezinnen met een kind, jongere of volwassene met een mentale, motorische, meervoudige handicap en/of niet-aangeboren hersenletsel. De afdeling zorgconsulentschap biedt inhoudelijke ondersteuning van budgethouders die het persoonlijke assistentiebudget ontvangen.

Project: Met een snoezelkoffer op bezoek bij kinderen met een ontwikkelingsvertraging of handicap

Een kind met een vertraagde ontwikkeling of handicap treft niet alleen het kind maar de volledige omgeving waarbinnen het kind opgroeit. Jonge ouders van kinderen met een beperking hebben vaak nood aan ondersteuning in de huiselijke sfeer. Via drie mobiele snoezelkoffers, gefinancierd door Een Hart voor Limburg,  gaat de Dienst Ambulante Begeleiding op pad om deze gezinnen handvaten te geven om op een positieve manier de interactie aan te gaan en op die manier de hechting met hun kind op te bouwen.

Via de methodiek “ ik zie, ik hoor, ik voel”, gaat men samen spelen, samen ervaren en de zintuigen prikkelen via allerlei snoezelmateriaal.

Door dit aanbod in de gezinnen te brengen werken ze niet alleen met ouder en kind, maar worden ook de broers, zussen en grootouders van het kind betrokken.

Steun door ehvl
€4.036
Organisatie
Dienst Ambulante Begeleiding
Dienst Ambulante Begeleiding 2019