Gym 90 Beringen vzw

Turnclub Gym 90 Beringen vzw staat voor veelzijdig bewegen met een breed, laagdrempelig en eigentijds trainingsprogramma. Wij bieden gymnastiek en dans aan op een opvoedkundige, fysieke en sociaal-maatschappelijk verantwoorde wijze. Iedereen kan bij ons terecht, zowel voor competitie als recreatie, van kleuter tot volwassen, zowel meisjes als jongens, ongeacht beperking, nationaliteit en sociale klasse.

Project: G-gym

Kinderen met een mentale, motorische of psychische beperking hebben vaak niet de kans om aan buitenschoolse sport te doen. 

Vanaf het nieuwe turnseizoen 2018-2019 start Gym 90 Beringen G-gym op. Ze willen kinderen met een motorische, verstandelijke of psychische beperking hierdoor meer kansen bieden om te kunnen deelnemen aan buitenschoolse sport. Kortom, ze willen deze kwetsbare kinderen een kans geven om te kunnen deelnemen aan een sport die ze graag doen en dit in een veilige, rustige omgeving. Op deze manier kunnen de kinderen hun sociale vaardigheden ontwikkelen en kunnen ze ook hun motorische zintuigen prikkelen. 

Er is specifiek voor G-gym gekozen omdat er zeer weinig sportclubs in de buurt zijn die G-gym aanbieden en omdat gymnastiek ervoor zorgt dat de kinderen hun motorische vaardigheden verder ontwikkelen. Daarnaast leren de kinderen ook om in groep te functioneren en om te gaan met angsten van anderen als ze merken dat een vriendje/vriendinnetje een oefening niet durft.

Steun door ehvl
€7.500
Organisatie
Gym 90 Beringen vzw
Gym 90 Beringen