• Limburgse Stichting Autisme â Stijn vzw

ImPACT trainingsprogramma voor professionelen: verhogen van sociale betrokkenheid in spel en taal bij jonge kinderen (met of zonder ASS)

 

Ouders van en professionelen die werken met kinderen met socio-communicatieve moeilijkheden (met of zonder een autismespectrumstoornis) missen vaak de tools om sociale betrokkenheid, taal, sociale imitatie en spel optimaal te stimuleren bij deze kinderen.

 

De Limburgse Stichting Autisme geeft reeds meerdere jaren ImPACT-trainingen voor ouders van kinderen tot 6 jaar met socio-communicatieve moeilijkheden (met of zonder een autismespectrumstoornis). Het ImPACT-project staat voor ‘Improving Parents As Communication Teachers’, ofwel ‘ouders versterken als lesgevers in communicatie’. De organisatie start nu ook met een dagcursus voor professionelen, zijnde iedereen die werkt met kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van 1,5 tot 6 jaar, zoals kinderverzorgers, opvoeders, kleuterbegeleiders, crèches, onthaalouders, thuisbegeleiders,…

 

Niet alleen het curatieve maar ook het preventieve karakter van de ImPACT-principes is duidelijk merkbaar op de evolutie van jonge kinderen met ASS. Door professionelen hierin te vormen, kan een optimale stimulering van de sociale betrokkenheid in taal en spel van jonge kinderen ondersteund worden. Hoewel dit programma specifiek ontwikkeld is voor kinderen met ASS, kunnen ook andere kinderen baat hebben bij deze speelse technieken, zodat de techniek breder ingezet kan worden door de professionelen.

 

Steun EHvL : 3.200 euro

Ga terug naar overzicht