• Molenberg vzw

KOALA Bilzen: Kind- en Ouderactiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding in combinatie met kinderopvang

 

Kansarme gezinnen die niet op de hoogte zijn van het lokale aanbod van voorzieningen en diensten, kunnen niet volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 

 

Door het organiseren van ouder-en kindactiviteiten en kinderopvang in groepsverband voor kinderen tussen 0 en 3 jaar wordt het sociaal weefsel van de gezinnen versterkt. Door linken te leggen en samen te werken met lokale partners wordt men de verbindende factor tussen het gezin en het lokale aanbod van voorzieningen en diensten.

 

Ouders krijgen, dankzij de nieuwe opvang mogelijkheden, de kans om te gaan werken en hun sociaal isolement te doorbreken. De kinderen op hun beurt krijgen extra ontwikkelingskansen en leren belangrijke sociale vaardigheden. In de opvang wordt eveneens gestreefd naar integratie van modale en kansarme gezinnen.

Via de ouder-en kindactiviteiten gaat men de kansarme gezinnen sterker maken. Er worden o.a. ontmoetingsgroepen georganiseerd waar de gezinnen ervaringen kunnen delen, opvoedingsvragen kunnen stellen en waar zij positieve momenten met hun kinderen kunnen beleven. Tijdens de grotere activiteiten zijn ook de brussen, vriendjes en vriendinnetjes en andere steunfiguren welkom, zodat de bredere omgeving betrokken wordt.

 

Steun EHvL : 4.600 euro

Ga terug naar overzicht