• MUS-E Belgium

Identify affairs

 

OKAN leerlingen van Campus Hast, een nieuwe, samengestelde school, hebben nog niet veel voeling met hun school als plaats, aangezien de school zelf nog op zoek is naar haar identiteit en de leerkrachten nog moeten wennen aan de samengestelde school.

Nochtans is de school een belangrijke plaats, een spil in het leven van de jongeren die door migratie in de stad terecht zijn gekomen op een belangrijk moment in hun leven, de adolescentie. Er is veel onrust in hun systeem, mentaal en fysiek.

 

Met dit project geeft men OKAN leerlingen de kans om te verbinden en te netwerken, om zich thuis te voelen op school, om zich als mens en jongere te ontplooien en als individu betrokken te zijn bij het ontwikkelen van een collectieve identiteit.

 

 

In de eerste plaats is een samenwerking tussen de betrokken leerkrachten, de directie, kunstenaars en MUS-E coördinatie belangrijk met het oog op duurzaamheid voor de toekomst van de jongeren en de school. In tweede instantie is het de bedoeling om kunst en cultuurpartners te betrekken als toonplaats en als partner in toekomstige projecten.

 

Steun EHvL : 7.350 euro

Ga terug naar overzicht