• O.C. Sint-Ferdinand vzw

PAARDenKRACHT neemt de teugels in eigen handen. 

 

Voor jongeren met een mentale beperking, een gedrags- en/of emotionele stoornis of met een autismespectrumstoornis is het niet makkelijk om tot rust te komen terwijl dit voor hen heel belangrijk en essentieel is om de aansluiting met onze maatschappij te vinden. 

 

Om die rust, zelfreflectie en het functioneren in groep te stimuleren gebruikt Sint-Ferdinand  paarden als opvoedmiddel.  Een paard werkt als een spiegel, het absorbeert en reageert en dit zonder te oordelen.  

Hierdoor wordt er gewerkt aan het zelfvertrouwen, en het vermogen tot zelfreflectie en zelfbeheersing worden vergroot.  Dat stelt de jongeren in staat om ook op andere domeinen in het leven de teugels in eigen handen te nemen.

 

“Het” kernwoord in hun werking is VERBINDEN. Het aanbod is erop gericht om iedere deelnemer zichzelf te laten zijn, een veilige plek te bieden om van daaruit te groeien. Door het werken met paarden laten ze hen bepaalde kwaliteiten ervaren die ook belangrijk zijn in het dagelijkse leven. Ze gaan aan de slag met thema’s zoals grenzen aanvoelen en stellen, bewust en consequent handelen, zelfvertrouwen,….

 

Een Hart voor Limburg financiert 7.500 euro voor de realisatie van dit project.

 

 

Ga terug naar overzicht