• Samana Limburg vzw

Samen naar een mantelzorgvriendelijke school

 

Het schoolwerk van jonge kinderen die thuis mantelzorger zijn voor een gezinslid komt vaak in het gedrang, met als resultaat meer schooluitval dan bij hun leeftijdsgenoten. Omwille van hun thuissituatie is ook het sociaal leven van deze jongeren beperkt en sluiten ze minder vriendschappen uit schaamtegevoel en wegens tijdsgebrek.

 

Samana start een participatief traject met jonge mantelzorgers, leerkrachten, directie, CLB en zorgcoördinatoren. Het doel? Van de school een omgeving maken waar jonge mantelzorgers zich begrepen en ondersteund voelen. Samen dromen we van een ideaalbeeld en werken we dit ideaal uit. Dit pilootproject is pionierswerk, werkt sensibiliserend en maakt het thema mantelzorg bespreekbaar op school.

 

Dankzij het project wordt het thema bespreekbaar in scholen. De school wordt mantelzorgvriendelijker, zodat deze kwetsbare groep ten volle ondersteund wordt binnen de schoolomgeving. Doordat er samengewerkt wordt met alle betrokken actoren, krijgt het project voldoende draagkracht en staan participatie en eigenaarschap centraal. De scholen krijgen van de Vlaamse overheid een award van ‘mantelzorgvriendelijke school’, wat betekent dat de school voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder duurzaamheid. Hiermee tonen ze aan dat de ondernomen acties een duurzaam gevolg hebben voor de school en ingebed worden in een breder zorgbeleid.

 

Steun EHvL : 5.000 euro

Ga terug naar overzicht