• School&Ziekzijn Limburg vzw

School&Ziekzijn Limburg

 

Kinderen die langdurig thuis/in een ziekenhuis verblijven door ziekte of ongeval raken geïsoleerd en lopen een schoolse achterstand op.

 

S&Z doet zijn best om de opgelopen achterstand weg te werken door in een ziekenhuis of bij de leerling thuis de school even te vervangen. Tijdens de begeleiding zal S&Z voortdurend contact houden en overleg plegen met alle partners. Dit zijn de ouders, de thuisschool, de vakleerkrachten, het ziekenhuis personeel, het CLB, de GON-begeleiding,…

 

De lessen die gegeven worden door de vrijwilligers zijn voor de leerlingen een dankbaar moment van afwisseling. Het uiteindelijke streefdoel is om leerlingen voor te bereiden om met succes terug in te haken in het schoolse gebeuren en te vermijden dat de leerling een jaar moet overdoen. S&Z is complementair aan andere initiatieven voor zieke leerlingen zoals Bednet en tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH).

 

Steun EHvL : 2.500 euro

Ga terug naar overzicht