• SPEL vzw

Goed in je vel via SPEL! Spelend, Participeren, Ervaren en Leren!

 

Vluchtelingenkinderen die gehuisvest zijn in het opvangcentrum in Lanaken en onderwijs volgen in een nabije school ervaren vaak moeilijkheden o.w.v. taal en cultuurverschillenen, maar ook door de trauma’s die ze opgelopen hebben.

 

SPEL wil in 2 twee scholen uit Lanaken, die geconfronteerd worden met de instroom van vluchtelingenkinderen, een plek creëren voor kinderen die moeilijkheden ervaren. Via muziek en drama treden zij met elkaar in interactie en leren zij zich open te stellen voor elkaars leefwerelden. In hun vertrouwde omgeving krijgen leerlingen de nodige tijd, ruimte en aandacht om zichzelf te zijn en verschillende persoonlijke thema's bespreekbaar te maken.

 

SPEL voorziet zowel klassikale activiteiten als individuele begeleiding.

Via de klassikale activiteiten is er een nauwe samenwerking met de leerkrachten. Ze krijgen m.a.w. tools aangereikt om muzische werkvormen verder in te zetten in de dagelijkse werking en dit ter bevordering van het welbevinden en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Door de draagkracht en veerkracht van de kinderen te vergroten worden ernstige gedrags- en emotionele problemen voorkomen en kan men eventuele signalen hiervan vroegtijdig opsporen. Hierdoor worden ook de risicofactoren die zorgen voor schooluitval aanzienlijk verlaagd. Het uiteindelijke streefdoel is een meer inclusievere vorm van onderwijs en een mee inclusieve maatschappij.

 

Steun EHvL : 7.500 euro

Ga terug naar overzicht