• Vzw Habbekrats

Habbekrats Sports On Tour

 

Kwetsbare jongeren vinden te weinig de weg naar het bestaande sportaanbod en hebben bijgevolg te weinig gezonde beweging. Armoede en sociale uitsluiting spelen hierbij vaak een rol.

 

Met Sports On Tour wil Habbekrats deze jongeren het recht op gezonde ontspanning geven en laten kennismaken met het diverse sportieve aanbod in hun streek, door ze de kans te geven hun sporttalent te laten ontdekken en drempels te verlagen, en dit via samenwerking met stedelijke sportdiensten, sportclubs en professionele vrijwilligers.

 

Via de diverse sporten komen de jongeren in contact met anderen jongeren, begeleiders,… en leren ze samenwerken. Hierdoor geeft men hen de kans zichzelf te ontplooien en zich beter te integreren. Bij de organisatie van een sportdag door de deelnemers aan het project en de vrijwilligers die het project hebben ondersteund wordt de hele buurt betrokken.

 

Steun EHvL : 7.500 euro

Ga terug naar overzicht