Wereldkeuken, sport en spel voor kwetsbare

 

Kwetsbare gezinnen vinden moeilijk de weg naar het reguliere vrijetijdsaanbod en hebben dan ook een beperkt sociaal netwerk.

 

IN-Z wilt met dit initiatief een Wereldkeuken organiseren in de Brede School in Borgloon. Een plaats voor ontmoeting, gecombineerd met sport en spel voor kwetsbare gezinnen. Daaropvolgend worden er huisbezoeken afgelegd bij deze gezinnen. Het opzet is om gezinnen te doen stijgen op de participatieladder. De spel- en sportactiviteiten worden georganiseerd i.s.m.  sport- en vrijetijdsinitiatieven zodat kwetsbare gezinnen kennis kunnen maken met deze vrijetijdsinitiatieven en sportclubs.

 

Door de ouders erbij te betrekken wordt de interactie tussen ouders en kinderen bevordert, alsook het sociaal contact tussen ouders onderling, waardoor hun sociaal isolement doorbroken wordt. Ouders kunnen tijdens Wereldkeuken hun eigen talenten en hun meerwaarde ontdekken. Tegelijkertijd wordt de afstand tussen de ouders en de school en het vrijetijdsaanbod voor hun kinderen verkleind.

 

Steun EHvL : 3.750 euro

Ga terug naar overzicht