Vzw Jeugdzorgcentrum

Vzw Jeugdzorgcentrum geeft hulp aan kinderen, jongeren, hun gezin en omgeving in een complexe leefsituatie. De hulpverlening bestaat uit verschillende formules, van contextbegeleiding, tot verblijf of kamertraining, en dat naargelang de vraag van het gezin en de betrokken partijen.

Project: Een oase van rust creëren in Relindis

Jongeren binnen vzw Jeugdzorgcentrum zijn vaak gekwetst en dragen een zware rugzak mee uit het verleden. Bovendien kampen ze met psychische problemen zoals ADHD, stemmingsstoornissen, borderline, ASS, … 

Studie toont aan dat omgevingsfactoren een grote invloed hebben op de mens. Een groene omgeving geeft rust en vermindert de stress. 

Om deze oase van rust te creëren gaan de jongeren zelf aan de slag. Ze ontwikkelen samen een plan en nemen, weliswaar onder begeleiding, de uitvoering hiervan zelf in handen: spitten, graven, boordplaatjes zetten, bemesten, aanplanten enz. Naast verbondenheid creëert dit ook een verantwoordelijkheidsgevoel bij de jongeren, aangezien ze zijn zelf instaan voor het onderhoud van de moestuin.

Op deze manier leren ze hoe groeten groeien, welke groeten in welk seizoen geoogst worden en gebruiken ze deze ook voor het bereiden van maaltijden binnen de leefgroep. Naast de moestuin wordt een terras voorzien waar de jongeren tot rust kunnen komen, maar waar ook onderlinge contacten kunnen plaatsvinden, zoals samen eten, spellen spelen,….

Steun door ehvl
€6.000
Organisatie
Vzw Jeugdzorgcentrum
Jeugdzorgcentrum 2019