• Vzw KT-scholengroep

Ouders en kinderen samen taalgewijs op verkenning

 

De beperkte kennis van het Nederlands heeft een negatieve invloed op het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen én ouders in de schoolse context.

 

Samen met Qrios wordt er een taalbad aangereikt aan ouder én kind (tot 12 jaar), gericht op onmiddellijk gebruik in de dagelijkse context. Met het project gaat men via een talige insteek kwetsbare, vaak anderstalige, gezinnen tools (en dus ook taal) in handen geven om het schoolse gebeuren beter te kunnen (op)volgen en zo ook een grotere ouderbetrokkenheid te faciliteren.

 

Dankzij een taalaanbod op maat kan de ouder met het kind praten over school, kan men mee de agenda opvolgen en wordt communicatie met andere ouders en leerkrachten mogelijk.

 

Steun EHvL : 7.146 euro

Ga terug naar overzicht