• Vzw Stijn Dienstencentrum ?t Weyerke

Een oogbesturingssysteem om kinderen met een verstandelijke en motorische beperking te laten spelen, leren en communiceren op een computer

 

Kinderen met een meervoudige beperking zijn volledig afhankelijk van derden op alle vlakken van hun kwaliteit van leven. Het is dus heel belangrijk om de totale ontwikkeling van het kind te stimuleren en in het bijzonder de communicatie en de visus. Communicatie is immers een basisrecht voor iedereen.

 

Kinderen met een verstandelijke en motorische beperking kunnen een computer niet bedienen met de muis of het toetsenbord, ze kunnen deze enkel bedienen met hun ogen.  Op deze manier kunnen zij leren spelen, leren en communiceren met een computer. Dit systeem biedt ook de mogelijkheid om na te gaan of het kind kan leren communiceren via een spraakcomputer met oogbesturing.

 

Dankzij het oogbesturingssysteem kan men de kinderen een kwaliteitsvolle dagbesteding aanbieden en stimuleert men de ontwikkeling van het kind. Het werken met een oogbesturingssysteem biedt ook  kansen voor de thuissituatie. Door een positieve evolutie in de ontwikkeling van het kind en door het gebruik van het systeem als communicatiehulpmiddel (spraakcomputer) kan het kind meer/anders deelnemen aan het gezins, familie-en maatschappelijk leven.

 

Steun EHvL : 5.200 euro

Ga terug naar overzicht