Atlas College Genk

Het Atlas College wil een plek zijn waar mensen zich verbinden, waar leerlingen en leerkrachten elkaar ontmoeten rond gemeenschappelijke interesses en passies, waar zij samen leren en leven. Het Atlas College biedt kwaliteitsvol onderwijs in de wereld van vandaag en morgen. Met zijn brede studieaanbod speelt het Atlas College in op de verscheidenheid aan talenten van leerlingen.

Project: De uitdaging

Het project “De uitdaging” is ontstaan vanuit een zorgvraag: hoe kunnen wij als school onze jongeren (15, 16 en 17-jarigen) weerbaar maken in onze steeds meer eisende maatschappij? Door middel van de methodiek ‘adventure education en active reviewing’ leren wij hen gedurende het gehele schooljaar samenwerken, probleemoplossend denken, reflecteren en verantwoordelijkheid opnemen. Daarnaast komt er ook een stuk drugpreventie aan bod. Het gehele project vormt als het ware een mini-maatschappij waarbij we hen vaardigheden en reflecties aanbieden om deel te nemen aan de grote maatschappij.

Steun door ehvl
€2.500
Organisatie
Atlas College Genk
Atlas College Genk 2020