Bethanië

Bethanië werkt met kinderen en jongeren tussen 3 en 21 jaar met gedrags- en emotionele problemen, maar met een normale begaafdheid. Uitzonderlijk is de opname van een jongere met een licht mentale beperking mogelijk. Loft is een observatie- en behandelingsgroep waar kwetsbare meisjes met gedrags- en emotionele problemen verblijven.

Project: Samen alleen gaan wonen

Het natuurlijk proces van volwassen worden verloopt bij de meisjes van Bethanië vaak abrupter en in een versneld tempo. Ze willen vaak al op 18 jaar alleen gaan wonen, zijn de hulpverlening moe en willen niet meer als kind van de instelling bestempeld worden. Met dit project wil Bethanië vroegtijdig inzetten op de transitie naar volwassenheid. Ze leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor hun daden. Aan de hand van infosessies, workshops en gesprekken krijgen de meisjes zicht op hulpbronnen in hun omgeving om hun netwerk uit te bouwen zodat ze er niet alleen voor staan.

Steun door ehvl
€4.000
Organisatie
Bethanië
Bethanië 2020